2022-04-06 08:21Nyheter

Kommentar med anledning av artiklar i Hem & Hyra och andra medier

Patrik RosénPatrik Rosén

Tidningen Hem & Hyra har i dagarna publicerat artiklar om Restate och hur vi har genomfört olika ombildningar. Artiklarna har även återgetts av annan media.

Vid ombildningar är det nästan alltid en del av de boende som inte gillar besluten, som anser att saker borde ha gjort på annat sätt eller att de helt enkelt är emot ombildningen. Eftersom bostadsrättsföreningar precis som andra demokratiska föreningar styrs genom majoritetsbeslut är det inte konstigt att en del är missnöjda och även uttrycker det, så ska det också fungera.

När det gäller de konkreta fall som tidningen tar upp finns en del att säga om hur de framställs. Först ska vi vara medvetna om att Hem & Hyra är Hyresgästföreningens egen tidning. De har alltså ett starkt intresse av att framställa Restate och ombildningar av hyresfastigheter på ett negativt sätt. Detta eftersom ombildningar innebär att de förlorar medlemmar och ekonomiska intäkter från de hyresförhandlingar som de utför.

Av de ombildningsärenden som tas upp i tidningen finns rimliga förklaringar till allihop, utom Brf Vallhunden i Rågsved, Stockholm. Det Restate gjorde i samband med ombildningen där var felaktigt. Syftet var att hjälpa fastighetsägaren att kunna genomföra en ombildning i en fastighet som till stor del var tom. Något liknande har inte skett därefter.

I de övriga fallen har Restate agerat enligt de regelverk som finns när det gäller ombildningar. Restate hjälper bostadsrättsföreningar att komma igång och i den mån vi kan hjälpa till med finansieringslösningar för boende så försöker vi även göra det.

Den bild som presenteras i Hem & Hyra av att ombildningar inte genomförs korrekt stämmer inte. Bostadsrättsföreningarna är nästan alltid oerhört glada och nöjda med ombildningarna. Sedan kan det alltid finnas enskilda som är mindre nöjda.

Har du frågor eller funderingar kring detta eller om hur ombildningar går till, hör av dig till vår informationssamordnare Tanja Sjönvall: tanja.sjonvall@restate.se , 08-402 10 06

Restate har sedan starten genomfört ett tusental ombildningar av hyresfastigheter i Sverige. 


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.

Kontaktpersoner

Patrik Rosén
VD
Patrik Rosén