2021-03-19 10:35Nyheter

Angående artiklar om ombildning i Sollentuna

Restate flagga Kungsgatan 26Restate flagga Kungsgatan 26

Tidningen Hem & Hyra skriver idag 19 mars om en ombildning i Sollentuna. Artikeln lyfter fram att det förekommit oegentligheter och att de boende är upprörda. Restate omnämns i artikeln eftersom vi var bostadsrättsföreningens ombud vid ombildningen. De misstankar om brott som beskrivs i artikeln rör dock inte Restate.

Vår roll i ombildningen var samma, som alltid, att vi erhåller ett överenskommet arvode för det arbete som vi hjälper till med. I en väldigt stor förening med många lägenheter som i Sollentuna blir det totala arvodet relativt högt. En ombildning är en komplex och tidsödande process och vi arbetar som regel alltid på risk.

Ombildningen i aktuell förening var komplicerad och i efterhand kan anses att vissa saker borde ha hanterats på ett annat sätt. Vi kommer att gå igenom detta och ha en dialog med föreningen om det tilläggsavtal som omnämns i artikeln.

Vi välkomnar en granskning av ombildningen och kommer att vara behjälpliga vid den.

Patrik Rosén, VD Restate


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén