2023-02-03 12:11Nyheter

Brf Klevaberget i Surte röstade ja till ombildning

Brf Klevaberget i Surte har på extra föreningsstämma den 2 februari beslutat att förvärva fastigheten Ale Surte 44:2 för ombildning till bostadsrätt.

Intresset bland de boende har varit stort och samtliga av de röstberättigade röstade ja till ombildning. Tillträde planeras i mars.


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander