2019-01-15 14:42Nyheter

Vill hyresgästerna i Stockholms allmännytta ombilda till bostadsrätt?

null

Restate har genomfört en undersökning genom telefonintervju bland de boende i 33 stycken allmännyttiga fastigheter i Stockholms ytterområden. Sett från fastighet till fastighet så är resultatet mycket varierande. Bland de 377 hyresgäster som medverkat i intervjun så har 55 % sagt sig vara positiva till en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Det har varit ett antal hus där endast ca 17 % visat intresse å andra sidan finns det exempel på där alla tillfrågade visat sig positiva, dvs att 100 % har velat ombilda.

Av de kommentarer som lämnats så känner många en osäkerhet om man får lån, hur skuldkvotstak och amorteringen slår. Så ur ett ombildningsperspektiv så är det naturligtvis viktigt hur socioekonomin ser ut i en enskild fastighet.

Skall man dra några växlar på områden där intresset är större så sticker Farsta och Solberga ut.

- En slutsats vi ser utifrån undersökningen är att intresset är högre i nybyggda hus jämfört med det äldre beståndet. Om staden menar allvar med att ombilda så behöver man alltså vara beredd att släppa till även lite nyare hus och även tillåta ombildning i andra områden än på Järvafältet, säger Jan Bjurfors.


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Jan Bjurfors
Ombildning
Jan Bjurfors
Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén
Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander
Björn Isaksson
Nyproduktion
Björn Isaksson
Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina