2023-02-10 15:55Pressmeddelande

Ny ägarduo axlar Restate

Patrik Rosén & Jonny ÖhlanderPatrik Rosén & Jonny Öhlander

Fastighetskonsultbolaget Restate Bjurfors Isaksson Partners AB har från årsskiftet nya ägare i Patrik Rosén, VD och verksam i bolaget sedan starten 2012, samt Jonny Öhlander, aktiv inom bolaget sedan 2016. Ambitionen är att utveckla verksamheten inom ramen för ett partnerägt bolag.

Jan Bjurfors och Björn Isaksson gick 2012 samman och bildade Restate Bjurfors Isaksson Partners AB. Bolaget har sedan start haft sin kärnverksamhet inom konsultation vid nyproduktion av bostadsrätter samt ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Bolaget har röjt stora framgångar inom sin nisch och är idag marknadsledande i landet inom dessa två affärsområden.

”Det är i en utmanande tid för branschen som helhet vi nu axlar ansvaret för detta fina bolag som grundarna under mer än ett decennium byggt upp till vad det är idag. Vi ser ödmjukt på uppgiften att ta företaget in i framtiden och vi känner tillförsikt inför att vi även i en orolig tid kan fortsätta att skapa värden åt våra kunder” säger Patrik Rosén, VD och partner. 

Ägarskiftet sker i en tid då fastighetsmarknaden som helhet står inför stora utmaningar, men de nya ägarna ser ändå positivt på Restates roll i det rådande marknadsklimatet.

”Även om det råder turbulens på marknaden så har ombildning på sistone kommit att bli i princip det enda sättet för fastighetsägare ute i landet att kunna motivera sina bokförda fastighetsvärden. Vi konstaterar att vi i de allra flesta fall tillsammans med säljarombuden skapar de bästa förutsättningarna för de fastighetsägare som vill avyttra bostadsfastigheter just nu. Vi ser en tid då branschens olika aktörer mer än tidigare tydligt gynnas av att aktivt samverka för att skapa värden” påtalar Jonny Öhlander, ansvarig för ombildning på Restate och partner.

Jan Bjurfors och Björn Isaksson känner efter några historiskt framgångsrika år att det är dags att lämna över till en ny generation att fortsätta driva och utveckla bolaget som tillsvidare bär båda deras namn.

"Rosén och Öhlander har båda varit engagerade i Restate länge och de känner bolaget lika väl som vi, så det känns bra att de nu vill ta verksamheten in i framtiden” sammanfattar Jan Bjurfors och Björn Isaksson, grundare och tidigare ägare.

Bolaget drivs vidare under samma välkända varumärke, men justerar med anledning av ägarbytet firmanamnet till Restate AB.


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén