2021-06-02 13:47Nyheter

Ombildning i Järfälla godkänd efter granskning

Restate flagga Kungsgatan 26Restate flagga Kungsgatan 26

Revisionsfirman PwC har på Järfälla kommuns uppdrag granskat omröstningen i Bostadsrättsföreningen Hårsta Backe, Järfälla. PwC:s sammanfattande bedömning är att Bostadsrättsföreningen Hårsta Backe uppfyllt de allmänna förutsättningarna som krävs för ombildning till bostadsrätt.

Det framkommer enligt PwC:s bedömning inga felaktigheter eller formfel i de handlingar de har tagit del av och som krävs för en giltig ombildning. Det är härmed klarlagt att de uppgifter som spreds av Hyresgästföreningen och sedan togs vidare i media var felaktiga. 

Från Restates sida ser vi givetvis allvarligt på detta. Missvisande information av detta slag skapar onödig oro och det försvårar dessutom för framtida ombildningar, vilket här skett med tydligt uppsåt av en intresseorganisation med politiska förtecken. Ytterst kan detta drabba hyresgäster som eventuellt inte ges den fina möjligheten att äga sin bostad p.g.a uppsåtligen felaktig information.

- Det är skönt att vi nu kan lägga detta bakom oss. Vi vill också ge Järfälla kommuns politiker en eloge som hanterade detta på ett förtroendeingivande sätt, säger Patrik Rosén, VD Restate.

Rapporten i dess helhet finns att ta del av på Järfälla kommuns webbplats.


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Jan Bjurfors
Ombildning
Jan Bjurfors
Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén