2023-12-15 12:56Pressmeddelande

Brf Sandstenen 8 tillträder trevlig adress på Södermalm

Brf Sandstenen 8 - Utsikt över RiddarfjärdenBrf Sandstenen 8 - Utsikt över Riddarfjärden

Bostadsrättsföreningen Sandstenen 8 har den 15 december förvärvat fastigheten Stockholm Sandstenen 8 med adress Skinnarviksringen 3 i Stockholm för ombildning till bostadsrätt.

Restate har genom Carl Dutina och Eva Hansson biträtt de boende i samband med förvärvet, vilket sker från en privat fastighetsägare.

 

Vi gläds med parterna som enats i ett trevande marknadsläge, säger Eva Hansson på Restate.

Byggnadens 707 m² är fördelade på tio lägenheter och tomtarealen är 799m². Köpeskillingen uppgick till 29,5 miljoner kronor.


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander
Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina