2021-09-02 14:26Pressmeddelande

Långsökt från Fastighetsägarna för att stoppa ombildningar

Patrik RosénPatrik Rosén

I en artikel i GP den 30 augusti argumenterar Fastighetsägarnas Christina Heikel mot ombildningar i socialt utsatta områden. Hon hävdar att en ombildning av en fastighet från hyresrätter till bostadsrätter riskerar leda till att kriminella blir kvar där eftersom de då inte kan vräkas. 

Resonemanget är minst sagt långsökt och om syftet är att stärka den sociala situationen är ett stopp för ombildningar rent kontraproduktivt. Artikeln framstår snarare som ett försök att utnyttja människors oro för att säkra de framtida hyresintäkterna. 

Att kriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem, särskilt i våra utsatta områden, är vi helt överens om. Lösningen som Fastighetsägarna förordar i form av mer ”samverkan” mellan inblandade parter är dock saker som har hörts förut och som tyvärr oftast stannar vid prat. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter är istället ett konkret sätt att skapa trygghet för boende, även i utsatta områden. Samtidigt ger det kommunen intäkter som kan användas till att investera i andra delar av beståndet och utveckla nya bostadsområden. 

Det finns flera anledningar till att människor vill ombilda sin bostad: 

  1. Ekonomi. Bostadspriserna har stigit i åtskilliga år och för de som står utanför bostadsmarknaden har det blivit allt tuffare att komma in. Att ombilda sin egen hyreslägenhet är ett smart och enkelt sätt att både få in en fot på marknaden och även skapa en ekonomisk trygghet för sig själv.

  1. Självbestämmande. Den som äger sin bostad eller bostadsrätt har betydligt större möjligheter att själv bestämma vad som ska göras med den. Det kan vara allt ifrån enkla saker som ifall det ska vara ett hobbyrum i källaren eller vilka blommor som ska planteras, till större saker som val av firma för fasadmålning eller en investering i solpaneler. För den som hyr är allt sådant upp till fastighetsägaren att bestämma och sedan får hyresgästerna bara finna sig i det.

  1. Social trygghet. I en bostadsrättsförening är det de boende själva som har ansvaret för fastigheten och dess skötsel. Det skapar en social gemenskap och ett engagemang i den egna fastigheten och bostadsområdet, vilket skapar en större trygghet för alla som bor där. Verkligheten är med andra ord precis tvärtom mot det som Fastighetsägarna påstår - tryggheten har istället visat sig vara större i en bostadsrättsförening. 

Fastighetsägarna tycks tro att en kriminell först investerar en stor summa pengar i sin bostad och därefter fortsätter att påverka sitt bostadsområde på ett negativt sätt. Det skulle resultera i att bostadens värde minskar. Kriminell eller inte så vill givetvis ingen se sin investerng minska i värde.

Vår erfarenhet är att den osäkerhet som de flesta självklart känner inför steget att bli bostadsägare, efter ombildningen övergår i stor tacksamhet och glädje. Allt blir mycket lättare när det inte är en extern ägare som ska bestämma. Dessutom stannar pengarna hos dem själva och går varken till fastighetsbolag eller till Hyresgästföreningen. 

Dessa möjligheter måste alla få, inte bara de som bor i högstatusområden. Den signal som Fastighetsägarna skickar i sin artikel är att det inte finns någon väg ut ur social otrygghet. Vi vet att det inte stämmer. Eget bostadsägande ger de boende både frihet och nya framtidsmöjligheter. 

Patrik Rosén, VD på Restate, ett konsultbolag specialiserat på ombildningar av hyresfastigheter till bostadsrätter 


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén