2022-04-19 10:19Pressmeddelande

Ombildning av 150 lägenheter i Järfälla

Järfälla Jakobsberg 18:13Järfälla Jakobsberg 18:13

Bostadsrättsföreningen Hårsta Backe förvärvade den 6 april fastigheten Järfälla Jakobsberg 18:13. Totalt innefattar ombildningen 150 lägenheter från allmännyttiga Järfällahus AB. Restate var ombud i processen.

Fastigheten omfattar totalt 11 912 kvadratmeter bostadsyta som är fördelade på 150 lägenheter. Ombildningen är en del av Järfälla kommuns målsättning att ha blandade upplåtelseformer. Köpeskillingen var 275 miljoner.

−  Det här har varit en omfattande process som vi jobbat med under lång tid. Därför är det extra glädjande att de nya bostadsrättsägarna nu äntligen tillträtt, säger Clarence Hammarslätt på Restate.

Området ligger inom gångavstånd från Jakobsbergs centrum.


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén