2021-03-15 15:44Pressmeddelande

Ombildningsaffär i Stockholms Allmännytta

Bostadsrättsföreningen Havsörnsvägen 6 och 8 bestående av 68 lägenheter har den 15 mars förvärvat fastigheten Stockholm Mätbandet 1 på föreningsnamnets adress med hjälp av Restate. Säljare är Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag AB Familjebostäder.

Bostadsytan uppgår till 5.462 kvadratmeter och lokalytan 32 kvadratmeter. Tomtarealen är 5.334 kvadratmeter. Köpeskilling 149 miljoner kronor.

Restate var med och bildade bostadsrättsföreningen redan i november 2018, då Fagersjö bedömdes utgöra ett av de områden som skulle kunna komma att bli aktuellt för ombildning inom ramen för Stockholm stads ägardirektiv. Föreningen är en av endast två som erhållit ett erbjudande i stadsdelen Fagersjö.

Totalt har 22 föreningar fått erbjudande om förvärv för ombildning till bostadsrätt av stadens bostadsbolag. Detta är den första av de 11 av dessa med Restate som föreningens ombud som nu tillträds, med fler att vänta under året.

- Efter en mer än två år lång resa, till större delen genomförd i en helt ny omvärldssituation, så är det glädjande att de boende nu äntligen kunnat köpa sina hem med bostadsrätt och i detta påbörja en bostadskarriär inom ägt boende. För staden innebär affären medel att omsättas i fler väl behövda bostäder och utveckling av befintligt bestånd, säger Louise Rasmussen på Restate.

HSB Stockholm kommer att vara föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare.


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina