2019-10-31 11:59Pressmeddelande

Restate ombud vid ombildning i Sollentuna

Bostadsrättsföreningen Malmparken 1 i Sollentuna har förvärvat två fastigheter via hembud. Säljare är det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem AB.

De två fastigheterna inrymmer 149 lägenheter varav det stora flertalet har fyra rum och kök om 93 kvm och något färre 1 rum och kök om 32 kvm. Totalyta 15.674 kvm. Köpeskilling 265 miljoner kronor. 

- Tack vare ett stort intresse bland de boende och en engagerad styrelse har föreningen kunnat förvärva fastigheterna trots den tidspress ett hembud innebär, meddelar Carl Dutina från Restate på tillträdesdagen.

Finansiär för affären är Nordea. Bostadsrättsföreningen har tecknat förvaltningsavtal med Nabo. Bostadsrättsföreningen har företrätts av Carl Dutina och Eva Hansson på Restate.


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén
Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina