2021-04-23 07:05Pressmeddelande

Två nya bostadsrättsföreningar till Grimsta

Stockholm Neonet 1 i Grimsta i västra StockholmStockholm Neonet 1 i Grimsta i västra Stockholm

Inom loppet av två veckor har två bostadsrättsföreningar tillträtt sina respektive hus i Grimsta i Vällingby. Båda dessa ombildningar har skett inom ramen för Stockholms Stads ägardirektiv, vilket möjliggjort för boende som så önskar att få friköpa sina bostäder. 

Bostadsrättsföreningen Neonet med 104 lägenheter tillträdde den 14 april tomträtten till fastigheten Stockholm Neonet 1 och Bostadsrättsföreningen Tungstenen 5 med 72 lägenheter tillträdde den 21 april tomträtten till fastigheten Stockholm Tungstenen 5. Säljare i båda fallen är Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag AB Svenska Bostäder.

Bostadsytan uppgår avseende Neonet 1 till 6.744 kvadratmeter och avseende Tungstenen 5 till 4.510 kvadratmeter. Köpeskilling för Stockholm Neonet 1 var 233 miljoner kronor och avseende Stockholm Tungstenen 5 var den 157 miljoner kronor.

- Vi är glada över att från Restates sida kunna vara med att bidra till stadens vision att i utvalda ytterstadsområden erbjuda mer blandade boendeformer. De som motsätter sig ombildningar till bostadsrätt ger närmast sken av att detta är bostäder som försvinner från bostadsmarknaden och inget kunde givetvis vara mer fel. Detta är bostäder som istället förvaltas och vårdas av de som faktiskt bor i husen. Många är stolta över att nu ges möjligheten att få äga sitt eget hem och ta hand om sina egna hus. En känsla vars positiva inverkan på dessa områden inte skall underskattas. Ägardirektivet har klarsynt också fokuserat på områden där allmännyttan har en dominerande ställning. Hyresrätten är en oerhört viktig upplåtelseform, men genom detta åstadkommer staden en sund blandning av boendeformer i områden där hyresrätten historiskt har utgjort en oproportionerligt stor andel av det samlade bostadsutbudet. De betydande medel som de allmännyttiga bostadsbolagen erhåller genom dessa affärer kan dessutom återinvesteras i dessa områden och bidra till fler välbehövda bostäder. Detta menar Restates VD Patrik Rosén.

Totalt har 22 föreningar fått erbjudande om förvärv för ombildning till bostadsrätt av stadens bostadsbolag. I just Vällingby och Hässelby pågår i skrivande stund arbetet med ytterligare ombildningar och närmast följer Brf Säteritakets förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2 med 97 lägenheter och Brf Grimstaparkens förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Uranet 1 med 180 lägenheter. 


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina