2024-05-10 12:51Pressmeddelande

Bostadsrättsförening förvärvar på Gärdet i Stockholm

Stockholm Mörsaren 5Stockholm Mörsaren 5

Bostadsrättsföreningen Mörsaren 5 har den 8 maj förvärvat fastigheten Stockholm Mörsaren 5 på Rindögatan 19 i Stockholm för ombildning till bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen bildades 2007 och förvärvade nu snart 17 år senare fastigheten genom hembud efter att den saluförts på den öppna marknaden. Restate var föreningens ombud vid ombildningen och Rosengren & Co företrädde säljaren. Handelsbanken finansierade föreningens förvärv och Botema kommer att vara föreningens ekonomiska förvaltare.

Även i ett läge där värdebilden i Stockholms innerstad börjat återhämta sig står sig bostadsrättsföreningarna i egenskap att köpare tydligt starka.

Extra roligt är att hela 19 av de totalt 23 hushållen valde att teckna bostadsrätt redan på tillträdesdagen. Vi är tacksamma över att ha fått förtroendet att vara en del av de boendes ombildningsresa och bidragit till ett värdefullt steg i deras bostadskarriär, säger Eva Hansson som tillsammans med Carl Dutina på Restate bistått föreningen under det år processen har pågått.

Byggnadens 1 119 m² utgörs av 1 035 m² bostäder och 84 m² lokalyta. Bostadsytan är fördelad på 23 lägenheter och tomtarealen är 848 m². Köpeskillingen uppgick till 70,7 miljoner kronor.


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander
Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina