2023-03-22 15:18Pressmeddelande

Nybildade bostadsrätter på trevlig adress i Surte

Brf Klevaberget i SurteBrf Klevaberget i Surte

Bostadsrättsföreningen Klevaberget i Surte har den har 21 mars förvärvat fastigheten Ale Surte 44:2 med adress Klevavägen 10 och 12. Säljare var Mitt i Ale Group och Restate var föreningens ombud vid ombildningen. 

Bostadsrättsföreningen bildades i samband med att tidigare fastighetsägare gick ut med en öppen försäljning via ERA Axelssons Fastighetsbyrå. Föreningen deltog i konkurrens med övriga intressenter i budgivningen och kunde leverera det högsta budet. Efter genomförd köpstämma, då hyresgästerna formellt godkände förvärvet, tillträde föreningen nu fastigheten med dess två bostadsbyggnader uppförda 1993.

Det är kul att se ombildning genomföras med gott resultat på mindre orter där det historiskt inte varit lika vanligt förekommande, säger Louise Rasmussen på Restate.

Trots ränteläge och inflation minskar de tidigare hyresgästerna - numera bostadsrättshavare - sina boendekostnader och gör sitt livs affär. 

Detta är ett målande exempel på att ombildning innebär en god affär både för säljaren och de tidigare hyresgästerna. Säljaren fick mer betalt än av andra förvaltande aktörer och de boende gör i sin tur sitt livs affär när de tecknar bostadsrätt till ett pris väsentligt under marknadsvärdet, menar Jonny Öhlander på Restate. 

Bostadsytan är 824 m² fördelat på 12 st lägenheter och tomtarealen är 2 420 m². Köpeskillingen uppgick till 14 miljoner kronor. Fastighetsbyrån i Ale bistod genom Anton Södersten med värdering av bostadsrätterna och Handelsbanken i Kungälv blir föreningens bank.


Om Restate

Restate är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander