2024-05-20 14:34Pressmeddelande

Det våras för ombildning – Brf tillträder i Hägersten

Brf SparbössanBrf Sparbössan, Valutavägen 48-52

Bostadsrättsföreningen Sparbössan har den 20 maj tillträtt fastigheten Stockholm Värnskatten 3 på Valutavägen 48-52 i Stockholm för ombildning till bostadsrätt. 

Restate har varit bostadsrättsföreningens ombud vid ombildningen. Länsförsäkringar Bank finansierade förvärvet och Delagott kommer att vara föreningens förvaltare. 15 av 19 hushåll valde att teckna bostadsrätt redan på tillträdesdagen.

Efter ett par år med historiskt få ombildningar noterar vi att det nu våras för ombildningar igen. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av bostadsrättsföreningen och vill rikta ett tack till alla inblandade. Denna affär är resultatet av en engagerad styrelse i bostadsrättsföreningen samt en lyhörd säljare. Att transaktionen med bostadsrättsföreningen fallit väl ut har öppnat upp för den tidigare fastighetsägaren att se över ytterligare ombildningar i sitt bestånd, vilka vi kommer att arbeta vidare med under året. Vi vill rikta ett särskilt tack till de banker som varit med och möjliggjort denna affär både för föreningen och de boende, säger Nina Almqvist Feodoroff på Restate.

Byggnadens 1 071 m² är fördelade på 981 m² bostäder och 90 m² lokalyta. Bostadsytan disponeras över 19 lägenheter och tomtarealen är 1 678 m². Köpeskillingen uppgick till 45 miljoner kronor.


Om Restate

Restate har det stora bolagets kompetens med det lilla bolagets personlighet. Våra medarbetare är vår största tillgång och med flera hundra års samlad erfarenhet erbjuder vi helhetsrådgivning inom bostadsrättsområdet. Vare sig det gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, konsultation vid nyproduktion, rådgivning för bostadsutvecklare eller kommersiella fastighetstransaktioner är vår ambition att vara det självklara förstahandsvalet.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander
Nina Almqvist Feodoroff
Ombildning - Fastighetsmäklare
Nina Almqvist Feodoroff