2021-09-30 14:42Pressmeddelande

Stockholms allmännytta säljer för ombildning i Hässelby Gård

Stockholm Säteritaket 2Stockholm Säteritaket 2

Bostadsrättsföreningen Säteritaket förvärvade den 30 september tomträtten till fastigheten Stockholm Säteritaket 2. Säljare var Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag AB Svenska Bostäder och Restate Bjurfors Isaksson Partners AB var köparens ombud. Detta är den första ombildningen inom ramen för Stockholms Stads ägardirektiv som sedan dess tillkomst genomförts i Hässelby Gård.

Bostadsytan är 6 319 m2 fördelat på 97 st bostadslägenheter och lokalytan 1 501 m2. Köpeskilling 192 miljoner kronor.

- Vi är glada att de boende på Loviselundsvägen 1-17 efter två och ett halvt års ombildningsresa nu fått möjligheten att inleda en bostadskarriär inom egenägt boende. Extra glädjande i sammanhanget är att detta är den första av dessa ombildningar att fullföljas i just Hässelby Gård. Vi ser som staden positivt på att det rör sig mot en balans mellan olika boendeformer i stadsdelen, säger Louise Rasmussen på Restate.

Totalt har 22 föreningar fått erbjudande om förvärv för ombildning till bostadsrätt av stadens bostadsbolag denna gång. I just Vällingby och Hässelby pågår i skrivande stund arbetet med ytterligare ombildningar och närmast följer Brf Grimstaparkens förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Uranet 1 med 180 lägenheter och Brf Tapetrabatten 2:s förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Tapetrabatten 2 med 169 lägenheter. 


Om Restate

Restate bildades 2012 av bl.a. Bjurfors & Thörner samt Isaksson & Partners och är ett bolag med Sveriges bredaste kompetens inom fastigheter. Vi som arbetar har gedigen bakgrund som ombildningskonsulter, fastighetsanalytiker, ekonomer, jurister, fastighetsmäklare och fastighetsvärderare.


Kontaktpersoner

Patrik Rosén
Partner
Patrik Rosén