2024-06-20 05:23Pressmeddelande

Bostadsrättsförening förvärvar 30-talsfastighet i Solna

Plogvägen 6, SolnaPlogvägen 6, Solna

Bostadsrättsföreningen Plogvägen 6 har den 19 juni förvärvat fastigheten Solna Plogen 11 på Plogvägen 6 i den populära stadsdelen Råsunda i Solna för ombildning till bostadsrätt.

Fastigheten förvärvades genom hembudsförfarande. Köpeskillingen uppgick till 36,775 miljoner kronor. Restate var bostadsrättsföreningens ombud vid ombildningen och Fredegårds företrädde säljaren. SoliFast finansierade och SBC har anlitats att vara föreningens ekonomiska förvaltare.

Vi noterar en tydlig uppgång i antalet hembud de senaste åren, vilket i sig indikerar en ökning i antalet försäljningar av bostadsfastigheter. Vi upplever även att allt fler hyresgäster ser värdet i att skriva in en intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt; i folkmun kallad ombildningslagen, framhåller Eva Hansson och Carl Dutina på Restate.

Byggnadens 976 m² disponeras över 798 m² bostäder och 178 m² lokalyta. Ytan är fördelad på 18 bostadslägenheter och två lokaler. Tomtarealen är 655 m².


Om Restate

Restate har det stora bolagets kompetens med det lilla bolagets personlighet. Våra medarbetare är vår största tillgång och med flera hundra års samlad erfarenhet erbjuder vi helhetsrådgivning inom bostadsrättsområdet. Vare sig det gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, konsultation vid nyproduktion, rådgivning för bostadsutvecklare eller kommersiella fastighetstransaktioner är vår ambition att vara det självklara förstahandsvalet.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander
Carl Dutina
Ombildning
Carl Dutina