2024-06-25 07:54Pressmeddelande

Ombildas även i norr – Vännäsby har fått tolv nya bostadsrätter

Vännäs Stenbocken 8, Strandgatan 19Vännäs Stenbocken 8, Strandgatan 19

Bostadsrättsföreningen Älvstranden Vännäsby tillträdde den 20 juni fastigheten Vännäs Stenbocken 8 på Strandgatan 19 i Vännäsby för ombildning till bostadsrätt.

Det är roligt att kunna påvisa att ombildning till bostadsrätt inte enbart är ett storstadsfenomen, utan att bostadsrätten är en eftersträvansvärd boendeform i hela landet, säger Restates Eva Hansson.

På fastigheten finns tre byggnader uppförda 1990, innefattande två bostadslängor i två plan samt en tredje huskropp med förråd och carports. Bostadsarean uppgår till 908 m2 och är fördelad på 12 lägenheter i storlekarna 2-3 rum och kök om 65 m2 respektive 81 m2. Köpeskillingen var 12,5 mnkr.

Restate har varit bostadsrättsföreningens ombud vid ombildningen och Länsförsäkringar Bank finansierade föreningen förvärv.


Om Restate

Restate har det stora bolagets kompetens med det lilla bolagets personlighet. Våra medarbetare är vår största tillgång och med flera hundra års samlad erfarenhet erbjuder vi helhetsrådgivning inom bostadsrättsområdet. Vare sig det gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, konsultation vid nyproduktion, rådgivning för bostadsutvecklare eller kommersiella fastighetstransaktioner är vår ambition att vara det självklara förstahandsvalet.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander

Relaterade nyheter