2024-07-02 08:03Pressmeddelande

Rekordsnabb ombildning i Vasastan

Stockholm Ässjan 3Stockholm Ässjan 3

Bostadsrättsföreningen Ässjan 3 har den 1 juli förvärvat fastigheten Stockholm Ässjan 3 på Sankt Eriksgatan 112 i Stockholm för ombildning till bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen bildades redan 1988. Från det att bostadsrättsföreningen och säljaren nyligen överenskommit om en prisnivå tillträdde föreningen fastigheten blott sex veckor senare. En exceptionellt kort tid att hinna genomföra alla praktiska och lagstadgade moment för en ombildning under ordnande former.

Restate har varit föreningens ombud vid ombildningen och Catella företrädde säljaren. SoliFast finansierade föreningens förvärv och SBC blir ekonomisk förvaltare. Gleipnergruppen kommer att utveckla råvinden till nya vindslägenheter.

En ombildningsprocess är en förhållandevis komplex process och den kräver sin tid, men det är roligt att se hur effektivt den kan ske när alla inblandade drar åt samma håll. Utan en välvillig säljare och en engagerad styrelse i bostadsrättsföreningen hade denna utmanande tidslinje ej kunnat hållas, säger Clarence Hammarslätt som tillsammans med Louise Rasmussen på Restate bistått föreningen.

Byggnaden kommer efter inredning av råvind omfatta totalt 1 919 m², bestående av 1 347 m² bostäder och 572 m² uthyrd lokalyta. Bostadsytan är efter vindsinredning fördelad på 16 lägenheter och tomtarealen är 717 m². Köpeskillingen noteras till 115 miljoner kronor.


Om Restate

Restate har det stora bolagets kompetens med det lilla bolagets personlighet. Våra medarbetare är vår största tillgång och med flera hundra års samlad erfarenhet erbjuder vi helhetsrådgivning inom bostadsrättsområdet. Vare sig det gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, konsultation vid nyproduktion, rådgivning för bostadsutvecklare eller kommersiella fastighetstransaktioner är vår ambition att vara det självklara förstahandsvalet.


Kontaktpersoner

Jonny Öhlander
Partner
Jonny Öhlander